Nevada

KVIP 89.1 FM Gerlach, Empire NV

KPVM Channel 41 Pahrump NV

KMBI 88.9 FM Winnemucca NV